Regio Oberlausitz-Nedersilezië

De regionale planning functioneert als een brug tussen de planningsbelangen van de deelstaat en de gemeenten. Het streekplan moet ertoe bijdragen dat er voor gemeenten en planningsorganisaties planningszekerheid wordt geschapen, hulp bij de keuze voor een standplaats voor particuliere en publieke investeringen te verschaffen en het dient bij de rationele afwikkeling van belangrijke plannen.

Het voor het planningsverbond Oberlausitz-Nedersilezië te ontwikkelen streekplan en de voor de bruinkolenmijnbouw op te stellen saneringsplannen vormen een essentiële grondslag voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelijking. In het streekplan zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke beleid voor de regio ruimtelijk en inhoudelijk vastgelegd. Daarmee biedt het streekplan een bindend kader voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling in het plangebied. De bruinkolen- en saneringskaderplannen vormen de streekplanologische basis voor de exploitatie van bruinkool en de latere sanering van een groeve. Het saneringskaderplan geeft inlichtingen over het toekomstige gebruik van een stilgelegde open groeve.

Een hiërarchisch centrum ontbreekt in de regio. De steden Bautzen, Görlitz en Hoyerswerda vormen samen een stedenbond.

Het planningsverbond Oberlausitz-Nedersilezië werd op 25 september 1992 te Bautzen opgericht. Hij is verantwoordelijk voor de regionale planning. Het hoofdorgaan van het verbond is de verbondsvergadering, die uit de vier districtscommissarissen (Landräte) en uit leden en adviseurs bestaat.

... zum Seitenanfang