Region w přehledźe

Regionalne planowanje skutkuje jako zwjazowacy móst mjez planowanjom kraja a komunalnymi planowanskimi zajimami.

Wažny zakład za přichodne wuwiće je regionalny plan, kiž ma so za planowansku kónčinu Hornja Łužica-Delnja Šleska nastajić, kaž tež brunicowe respektiwnje saněrowanske plany za hórnistwo. W regionalnym planje su zakłady rumnosćoweho porjada za region rumnostnje a wěcownje sformulowane. Z tym je regionalny plan zawjazowacy ramik za rumnostny porjad a wuwiće w planowanskej kónčinje. Brunicowe a saněrowanske plany tworja regionalnoplanowanski zakład za wudobywanje brunicy a za saněrowanje brunicowych jamow. Saněrowanski plan postaja dalše wužiwanje zawrjenych brunicowych jamow.

Nadrjadowany centrum, kiž by region postajował, pobrachuje. Města Budyšin, Zhorjelc a Wojerecy tworja nadcentralny zwjazk městow.

Regionalny zwjazk planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska załoži so dnja 25. septembra 1992 w Budyšinje. Wón je nošer regionalneho planowanja. Hłowny organ je zwjazkowa zhromadźizna, kotraž wobsteji z krajnych radow a z dalšich zwjazkowych radźićelow a poradźowacych čłonow.