Region Horní Lužice - Dolní Slezsko

Regionální plánování funguje jako most mezi zemským plánováním a zájmy komunálního plánování. Budoucí regionální plán má prispet k zajištení plánování v obcích a má pomoci odborníkum v oblasti plánování pri rozhodování o soukromých a verejných investicích v té ci oné lokalite. Mel by tak sloužit racionálnímu uskutecnování plánovaných zámeru duležitých pro danou oblast.

Hlavním základem pro další rozvoj oblasti je jednak celkový budoucí plán pro region Horní Lužice - Dolní Slezsko, který je treba vypracovat, a jednak jsou to plány, které je treba vypracovat pro težbu hnedého uhlí resp. pro sanaci hnedouhelných dolu. Regionální plán stanoví základní podobu dení v oblasti z hlediska prostorového i vecného a stává se tak závazným rámcem pro prostorové usporádání a rozvoj v plánované oblasti. Rámcové sanacní plány težby hnedého uhlí tvorí pro region základ k naplánování zrušení dolu a jejich pozdejší sanace. Rámcový sanacní plán informuje o budoucím využití zavrených povrchových dolu.

Hlavní centrum, ktere by region urcovalo, chybí. Mesta Budyšin, Zhogelec a Vojerec tvorí nadrazený hlavní centrální svaz mest.

Regionální svaz pro plánování v Horní Lužici - Dolním Slezsku byl založen 25. zárí 1992 ve meste Budyšin. Tento svaz je institucí pro regionální plánování. Hlavní orgán svazu valná hromada, která se skládá ze zemských radu a z dalšich radu a clenských poradcu.

... zum Seitenanfang