Flagge von Deutschland (schwarz rot gold)

Waženi hosćo,

jako předsyda Regionalneho zwjazka planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska witam Was cyle wutrobnje na našich internetowych stronach.

Planowanska kόnčina Hornja Łužica-Delnja Šleska wobsahuje na płoninje 4.496 kwadratnych kilometrow wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc z něhdźe 606.000 wobydlerjemi. Wotpowědujo krajnemu wuwićowemu planej, předmjety přesahowacemu cyłkownemu konceptej k rumnostnemu rjadowanju a wuwiću Swobodneho kraja Sakska, twori regionalny plan za Hornju Łužicu zwjazowacy ramik za rumnostne rjadowanje a wuwiće našeho regiona. Wosebje za hospodarstwo, sydlišća a infrastrukturu so wažne zasady postajeja. Wudźěłanje tutoho plana leži w zamołwitosći Regionalneho zwjazka planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska.

Na sćěhowacych stronach je wjele informacijow spřihotowanych, kotrež dadźa Wam dohlad do nadawkow a dźěła Regionalneho zwjazka planowanja. Runočasnje ma regionalny plan tomu přinošować, planowansku wěstosć za gmejny a nošerjow fachoweho planowanja zaručić a pomoc při pytanju za prawej městnosću za priwatne a zjawne inwesticije dawać. Nimo toho słuži wόn racionelnemu wotběhej wažnych planowanskich předewzaćow.

Mnohostronske přirodowe a sydlišćowe kόnčiny kaž tež kulturno-historiske tradicije wučinjeja wosebitosć regiona z diferencowanej rumnostnej strukturu.

Nadźijam so, zo so Wam naš mnohostronski poskitk lubi a Waš zajim zbudźi.

Wutrobne postrowy

Bernd Lange
předsyda Regionalneho zwjazka planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska a krajny rada wokrjesa Zhorjelc

Bild von Landrat Bernd Lange