Přeshraniční koordinace komunálního územního plánování v česko–německém pohraničíe (Studie k dokumentaci a vyhodnocení projektu KOREG - česká verze)

Autoren

Dirk Bölitz / Robert Knippschild 

Erscheinungsjahr / Umfang

2007, 27 S.

Inhaltsverzeichnis

  • Úvodní slovo
  • Cíle, pozadí a struktura této studie
  • Porovnání systémů územního plánování v České republice a v Německu
  • Vyhodnocení projektu KOREG
  • Doporučení pro budoucí koordinaci územního plánování v česko – německém pohraničí
  • Zdroje / Příloha

Kurzzusammenfassung

Prostřednictvím projektu „KOREG – koordinace regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ bylo v roce 2006 realizováno několik dílčích projektů, zabývajících se koordinací územního rozvoje na komunální a regionální úrovni. Projekt byl rozčleněn na záměry pro území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a jeho hlavním cílem bylo vytvoření společného kooperačního porostoru prostřednictvím spolupráce v oblasti plánování. Z toho byly vyvozeny dílčí projekty jako podcíle, přičemž v popředí stálo především zlepšení a upevnění přeshraničního toku informací v oblasti plánování. Tohoto přeshraničního toku informací bylo v rámci projektu KOREG dosaženo prostřednictvím vybudování mechanismů pro řádnou a trvalou výměnu informací jako například překlady vybraných dokumentů, internetových prezentací  a prvními výměnami dokumentace. Celý projekt KOREG byl podpořen EU v rámci programu INTERREG III A a člení se do vícero dílčích projektů (KOREG D/PL, KOREG PL/D, KOREG D/CZ, KOREG CZ/D), přičemž se vždy jeden pár dílčích projektů zabýval polsko-německým a další pár projektů česko-německým pohraničím.

Celkově lze konstatovat, že projektem KOREG bylo dosaženo pozitivních výsledků, sloužících nejen lepší koordinaci v polsko-německém a česko-německém pohraničí, ale byla vytvořena i základna pro další záměry. Závěr projektu byl charakterizován nadějí, že získané výsledky bude možno integrovat do každodenní plánovací práce na obou stranách hranice. Výsledky projektu KOREG byly prezentovány v sešitu 5 a 6 „Dokumentace pro regionální rozvoj“.

Sie befinden sich hier: Hauptseite  »  Publikationen  »  Schriftenreihe zur Regionalentwicklung  »  Heft 8